Revalidatie

Onze praktijk is gespecialiseerd in het revalideren van mensen met orthopedische- en sportletsels. Revalidatie na een trauma, een overbelastingsletsel, wervelkolomaandoeningen of na een operatieve ingreep zijn mogelijk. Onze aanpak  is gebaseerd op twee stevige principes, zijnde enerzijds een adequate manuele therapie, en anderzijds een persoonlijk gerichte actieve revalidatie/functionele revalidatie. We proberen  patiënten zo vroeg mogelijk actief te laten revalideren, door aangepaste oefenvormen in te schakelen. We starten onbelast oefeningen en gaan progressief meer belaste oefeningen inschakelen. Aqua-revalidatie is een uitstekende manier om vroege bewegingsvormen op te starten en dit met beperkte belasting, we hebben de mogelijkheid in de praktijk tot aquatherapie, er is aangepast materiaal en uiteraard know-how. Door middel van functionele training gaan we individueel, progressief en heel doelgericht de revalidatie inzetten. Sportspecifieke outdoor revalidatie is de laatste fase om een sporter de mogelijkheid te geven om opnieuw zijn sport  uitoefenen en dit meteen aan een maximale intensiteit. Naast ons vaste team binnen de praktijk hebben we ook een ruim netwerk uitgebouwd inzake externe (para-)medische collega’s die in hun vakgebied stuk voor stuk een toegevoegde waarde kunnen bieden voor onze patiënten indien we dit nodig achten (op het gebied van orthopedie, podologie, sportbiomechanica, sportgeneeskunde en dergelijke meer). Ook met de lokale huisartsen beogen we een professionele en collegeale relatie waarin overleg centraal staat en dit in het belang van de patient.

Manuele Therapie
Gekwetste lichaamsstructuren als spieren, pezen en gewrichten gaan beperkingen/verlies veroorzaken  van mobiliteit, flexibiliteit en functionaliteit. Door specifieke orthopedisch-manuele technieken gaan we deze verstoorde structuren gaan normaliseren.

Manuele therapie is zoals het woord het zegt ; een therapie waarbij de therapeut zijn handen gebruikt.
Manuele therapie richt zich vooral op gewrichten die hun beweeglijkheid verloren hebben door een operatie, een trauma, een overbelasting, …. 
De manueel therapeut probeert deze gewrichten terug vrij te maken door zachte technieken (tracties – compressies – translaties).
Deze technieken hebben een normaliserende invloed op het verstoorde rol-glij-patroon van de gewrichten.
Wanneer de beweeglijkheid herwonnen is, zal de patiënt terug pijnvrij en over de volledige bewegingsbaan kunnen bewegen.

Afhankelijk van het type letsel worden de meest doelgerichte behandeltechnieken toegepast. Dit gaat van manipulaties, mobilisaties tot stretching, fricties, kinesio-taping, ed.

Acute wervelkolom aandoeningen worden voornamelijk behandeld met de Mc Kenzie methode(MDT), dit is een internationaal alom gelauwerde therapie vorm die wetenschappelijk onderbouwd is. De resultaten worden bereikt op korte termijn en geven de patient terug zijn fysiologische beweeglijkheid en een daaraan gekoppelde reductie van pijn.

Met de behandeltechnieken van Chaines Musculaires cfr Busquet worden verstoorde spierkettingen geregulariseerd. Personen die reeds lang klachten hebben van biomechanische oorsprong met bijhorende overbelasting hebben nood aan normalisatie van spierspanningen en re-orientatie van hun spierkettingen. Myofasciale technieken en cranio-cephale therapie zijn doeltreffend bij mensen met hoofdpijn klachten.

Functionele Revalidatie
Functionele training houdt in dat patienten spierversterkende oefeningen uitvoeren die qua uitgangshouding en beweging kunnen gelinkt worden aan bewegingen uit het dagelijkse leven(ADL) enerzijds, of aan verschillende sportdisciplines anderzijds. Door deze manier van trainen wordt een veel exacter evenwicht gecreëerd tussen de verschillende spiergroepen die bij deze specifieke bewegingen worden getraind. In tegenstelling tot de klassieke analytische krachttrainingen zoals fitness, worden hier volledige spierkettingen getraind. Daarnaast is een heel belangrijk  voordeel van dergelijke training ook het verbeteren en verfijnen van de neuro-musculaire controle en bewegingcontrole.

Aqua-therapie
Wij beschikken over een revalidatie bad dat toelaat dat we met maximaal 6 personen op hetzelfde moment revalideren in het water dat een aangename warme temperatuur heeft wat meteen al zorgt voor een spierrelaxatie waardoor men makkelijker beweegt. Revalideren in water laat ons toe al heel vroeg aangedane structuren te belasten. Hierbij schakelen we alle vormen van schokbelasting uit, en kunnen we toch doelgericht werken om een letsel zo snel mogelijk te laten helen, door de circulatie vrij vroeg op gang te brengen en door de eigenschappen van water vergroot de beweeglijkheid aanzienlijk. Ook is deze vorm van trainen dé manier om alternatief aan de conditie te werken(aerobe training) als het letsel van de patiënt nog niet toelaat te lopen of op een andere manier conditie op te bouwen. Patienten met ernstige slijtage klachten(artrose) of prothese herwinnen in water hun mobiliteit wat met gewone revalidatietechnieken niet te bereiken valt.

Outdoor revalidatie
De laatste fase van een revalidatieperiode is de outdoor revalidatie, we  gaan  buiten oefenen op het veld en/of zandbak/piste om nog meer sportspecifieke oefeningen te kunnen uitvoeren.

Na deze door ons adequaat begeleide trainingen kan een sporter vol vertrouwen meteen opnieuw aan 100% gaan trainen, aangezien hij alle sportspecifieke bewegingen al heeft doorlopen. Outdoor revalidatie is enkel aangewezen bij sporters.